Cô ấy rất hạnh phúc. Tôi nói – Tôi muốn một bữa tiệc. Cô ấy nói – tốt, tôi sẽ cho nó. Một ngày nọ, trong một cuộc trò chuyện, tôi nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đang có mối quan hệ với người khác. Thật buồn khi nghe điều này. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Khi tôi đề nghị gặp anh ấy, anh ấy đã từ chối. Sau đó, tôi lấy lý do tiệc tùng. Đã nói với anh ấy rằng bữa tiệc đã được mượn, và anh ấy phải nói đồng ý. Trong cuộc trò chuyện đó, cô ấy đã nói điều gì đó khiến tôi hiểu rõ rằng cô ấy sẽ chỉ tuân theo sau khi quan hệ tình dục. Cô ấy nói – cả Riya và Ajay đều không nên biết về cuộc gặp gỡ của chúng tôi.

Anh rể không cưỡng lại sức hút từ em dâu ngọt nước

Anh rể không cưỡng lại sức hút từ em dâu ngọt nước