Bây giờ nó bắt đầu chạy như thế này. Đôi khi anh ấy yêu cầu tôi hôn để đổi lấy công việc, đôi khi tôi hỏi anh ấy. Cô ấy nhắm mắt lại, vì vậy tôi đã hôn nhẹ vào má cô ấy, do đó, vết son đỏ trên môi tôi bị văng sang má cô ấy. Sau đó tôi hỏi – bây giờ đã ổn chưa? Vì vậy, anh ấy nói – nhiều công việc này sẽ không được thực hiện. Công việc của bạn là lớn. Nghe vậy, tôi hôn lên trán và má cô ấy rất nhiều. Điều này làm cho anh ấy hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc bên trong rằng tôi đã hôn cô ấy. Bây giờ nó bắt đầu chạy như thế này. Đôi khi anh ấy yêu cầu tôi hôn để đổi lấy công việc, đôi khi tôi hỏi anh ấy.

Anh trai hiếp dâm em gái vì tội hay bắt nạt

Anh trai hiếp dâm em gái vì tội hay bắt nạt