Bố dượng đụ con gái riêng của vợ. chắc chắn anh ta đang đụ cô ấy. Phần còn lại của nhóm vui lên với điều đó. Tôi đã thấy cách anh chàng nói chuyện với cô ấy đang sờ soạng ngực của em gái tôi, và cô ấy đã để cho anh ta. Một trong những người chú nói với tôi rằng dì này, em gái tôi, đã nuốt tất cả mọi thứ. Anh ấy không biết đó là em gái tôi, và tôi bảo anh ấy nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại nói như vậy. Người chú nói với tôi rằng cả chị tôi và một vài người dì khác đều là “vắt sữa” của trại. Cô ấy nói với tôi rằng mỗi người họ đã cặp kè với vài gã đàn ông, và họ đã cho phép mình làm hầu hết mọi thứ, trừ việc làm tình. Chỉ có một người trong số họ, cô không biết là ai, đã để cho mình bị hai gã đàn ông lừa gạt. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy biết rằng em gái tôi là một trong những người dễ dãi.

Bố dượng đụ con gái riêng của vợ

Bố dượng đụ con gái riêng của vợ