Nhưng trong những ngày học đại học, chúng tôi thường nói chuyện hàng giờ. Cuộc trò chuyện dần dần tiến triển và chúng tôi cũng bắt đầu nói về tình dục. Bây giờ cả hai chúng tôi đã từng nói chuyện cởi mở về tình dục. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất không hài lòng với vợ vì cô ấy lạnh lùng và không có chút hứng thú nào trong chuyện chăn gối. Rõ ràng từ lời nói của anh ấy rằng anh ấy chỉ kết bạn với tôi vì tình dục. Tôi cũng muốn điều tương tự và anh ấy nên tiếp tục làm dịu cơn đói tình dục của tôi. Trong cuộc nói chuyện nhỏ, anh ấy cũng có những đòi hỏi về tình dục với tôi, và sau một hồi đắn đo, tôi đã đồng ý gặp anh ấy. Bây giờ cả hai chúng tôi đang chờ đợi cơ hội thích hợp. Trong vòng một tháng, tất cả chúng tôi đều có cơ hội.

Bố mẹ đi vắng, ở nhà em gái hành hạ anh trai

Bố mẹ đi vắng, ở nhà em gái hành hạ anh trai