Bốn ngày cạn tinh trùng với chị của bạn gái. Tôi làm anh sợ à? Chà… bạn làm tôi sợ và tôi thấy tiếc cho bạn… Haaa… bạn cảm thấy tiếc cho tôi – tôi tiếp tục nói – nhưng… xin lỗi, tại sao? À… bởi vì tôi khỏa thân… Aha – tôi đã nói với anh ấy – và bây giờ… anh cũng khỏa thân và anh không cảm thấy tiếc cho điều đó… Haa… nhưng nó không giống nhau.. . – anh ấy trả lời – Tất nhiên là không. Cũng giống nhau… Tất nhiên… hồi nãy cậu làm tôi sợ nên tôi thấy tiếc cho cậu, nhưng như bà tôi nói… cậu là chú của tôi và tôi không nên cảm thấy tiếc cho bạn. Tất nhiên… -Tôi đã nói với anh ấy- với tôi bạn không cần phải tiếc nuối bất cứ điều gì, ngược lại, tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì bạn muốn và hơn thế nữa, -Tôi khẳng định lại- bạn cũng có thể giúp tôi rất nhiều mọi thứ…

Bốn ngày cạn tinh trùng với chị của bạn gái

Bốn ngày cạn tinh trùng với chị của bạn gái