Bỗng thèm địt khi đi làm tóc. Silvi, bạn có chắc không? Họ đã là bạn mãi mãi… Tôi nghĩ ý tưởng này không hay. Tôi nghĩ cô ấy thật hoàn hảo, cô ấy đã trưởng thành và đã đến lúc cô ấy phải sống cuộc đời của mình… hơn nữa, Beto là người đã đưa cô ấy đến… Còn chúng ta thì sao?! Rosario, mọi thứ sẽ vẫn như cũ, tôi đảm bảo với bạn… hãy nhìn xem Lalita trông như thế nào, Tôi đảm bảo với bạn rằng cô ấy sẽ không đưa ra bất cứ điều gì ngoài vấn đề này. Họ đang nói về vấn đề gì? – Tôi đã yêu cầu. Hãy cho chúng tôi một chút nhé bé yêu và chúng tôi sẽ chăm sóc cho bạn. – Blanca trả lời, điều đó làm tôi tức giận, họ đang lên kế hoạch cho một điều gì đó chắc chắn ảnh hưởng đến tôi và họ đã quyết định mà không hề hỏi ý kiến ​​tôi. Không có thời gian!

Bỗng thèm địt khi đi làm tóc

Bỗng thèm địt khi đi làm tóc