Sau đó, cô ấy nói với tôi – Tôi sống ở Lucknow với anh trai tôi. Bố mẹ sống ở Derry. Tôi đang học ở Lucknow. Anh ấy nói – bạn có muốn làm bạn với tôi không? Tôi đã nói – chỉ là bạn bè hay gì đó? Anh ấy nói—tạm thời, các bạn…hẹn gặp lại sau. Tôi cũng nói có. Khi một cô gái đi trước một mình, đừng từ chối cô ấy. Và cứ như thế, hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau trong cuộc gọi. Những điều cô ấy làm với tôi hàng ngày. Cô ấy sẽ kể về bản thân mình, còn tôi sẽ kể về cuộc sống hàng ngày của mình. Chỉ trò chuyện như thế này, 15 ngày đã trôi qua. Rồi một ngày cô ấy nói – tôi có thể gặp bạn không? Thế là tôi cũng đồng ý gặp mặt. Cả hai chúng tôi đã có một nơi để gặp nhau. Chúng tôi chọn một quán cà phê để gặp nhau.

Cậu thanh niên số hưởng và chị chủ dâm đãng

Cậu thanh niên số hưởng và chị chủ dâm đãng