Loạn luân chị gái bú cặc cho em trai. Sau khi phân tích cẩn thận, tôi cảm thấy bất an, vừa rồi tôi quá hạnh phúc, và tôi nghĩ rằng họ sẽ không biết đó là tôi nếu tôi bỏ chạy nhanh . Cái điện thoại chết tiệt này, tôi là người duy nhất trong cả văn phòng sử dụng chiếc điện thoại này mọi lúc. Mặc dù một số đồng nghiệp thỉnh thoảng nghịch nhạc chuông nhưng họ sẽ đổi nó trong vòng vài ngày. Chín mươi chín lần người có thể mở được. Cửa văn phòng bộ phận tiếp thị là người của bộ phận tiếp thị, kẻ trộm căn bản không thể vào được, chỉ cần ngày mai hắn đến văn phòng.