Cô ấy cười và nói – thật đấy! Vì vậy, tôi cũng nói có. Cô ấy nói cảm ơn – bạn đã giúp tôi rất nhiều vào ngày hôm đó và thậm chí ngày hôm đó tôi không thể cảm ơn bạn đủ. Trong nước mắt, tôi nói – vâng, tôi đã hoàn thành công việc của bạn vào ngày hôm đó và tôi xứng đáng được đáp lại. Cô ấy nói – vâng, tôi chắc chắn sẽ lấy được… bạn cho tôi biết tôi có thể làm gì. Chỉ sau đó, một trong những người bạn của cô ấy đã gọi cho cô ấy. Tôi bắt đầu nguyền rủa bất cứ ai đã tạo ra âm thanh đó. Madhu mỉm cười và nói – Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Nói xong, cô báo số điện thoại di động của mình và rời đi.

Nàng dâu tội nghiệp bị anh rể hiếp dâm

Nàng dâu tội nghiệp bị anh rể hiếp dâm