Đó là em gái tôi… làm sao tôi có thể nghĩ về nó, nhưng tôi gặp lại cô ấy và một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi và tôi quên hết những phong tục và đạo đức hiện có và tôi nghĩ… bất cứ ai sẽ trả giá bao nhiêu để được ở vị trí của tôi… và đó là lúc tôi bắt đầu kết hợp một cái gì đó để có thể đến gần cô ấy hơn, bất cứ điều gì, tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì, tôi phải vạch ra một kế hoạch, tôi suy nghĩ và suy ngẫm về những cách mà tôi có thể hành động và tôi quyết định rằng điều tốt nhất là nên trực tiếp, nhưng… làm thế nào, liệu nó có thực sự làm tôi vui lên? Những ngày tôi bắt đầu ngủ trong phòng ngủ của cô ấy, cô ấy làm điều đó trên chiếc giường có sẵn duy nhất và tôi trên một tấm đệm nhỏ ở chân giường.

Sinh viên dâm đãng đi làm điều dưỡng

Sinh viên dâm đãng đi làm điều dưỡng