Tag: HR-002

Vietsub
Mở tiệc trong rừng cùng em

Mở tiệc trong rừng cùng em

Mở tiệc trong rừng cùng em. Khi đó Gabriel hai mươi bảy tuổi, trẻ hơn bố tôi đúng mười tuổi, ông sống ở trang trại mặc dù dự định chuyển đến thị trấn trước cuối năm 1989. Do phải làm việc trên đồng ruộng, Gabriel có đ...