Tag: Miku Kitagawa

Con trai tâm sự với mẹ vì bố bận công việc

Con trai tâm sự với mẹ vì bố bận công việc. tôi có "Good Verb" và họ đã biết rằng "Verbo giết chết Carita". Những gì tôi đang nói với bạn đã xảy ra 6 tháng trước; Tôi làm việc cho một ngân hàng trong thành phố của mìn...