Tag: SDDE-693

Dịch vụ đặc biệt tại nhà tắm công cộng

Dịch vụ đặc biệt tại nhà tắm công cộng. Ohana đứng phía sau tôi, tay cầm lọ kem, trong khi Mariluz bắt đầu bôi kem lên ngực tôi. Tôi lấy một phần và bắt chước nó một cách tuyệt đối. Và khi tôi nói chắc chắn, đó là bởi...