Tag: SDMU-996

Người vợ chán chồng tìm đến mối tình đầu năm xưa

Không Sor Marta Tôi trả lời và tôi nghĩ rằng tôi chỉ muốn đi bú cu của em họ tôi, tôi cười thầm khi tưởng tượng khuôn mặt của nữ tu nếu cô ấy nói điều đó. Họ giữ tôi hơn hai tiếng đồng hồ cho đến khi cuối cùng họ nói ...