Tag: STARS-710

Chuyến công tác nhớ đời của em nhân viên mới

Anh ấy bắt đầu liếm tôi bằng lưỡi của mình. Khi tiếng rít khêu gợi này bắt đầu phát ra từ miệng tôi. Ô-man. Quyên nhanh chóng cởi áo phông của tôi ra và hôm nay, lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt anh ấy với chiếc á...